Showing all 4 results

 • Sort by
 • 5
 • 4
 • 3
 • List
 • 13,000 Ks

  Hpersonic မှ ထုတ်သော -Phone Stand ဖြစ်ပါသည်.

  လေစုပ်ခွက်နဲ့ ဒက်ချ်ဘုတ်ပေါ်် (သို့) မှန် မှာ ကပ်၍ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

  အကျဥ််း အကျယ် ပြုလုပ်နိုင်သော‌ကြောင့် ဖုန်းအမျိုးမျိုးအတွက် အဆင်‌ပြေပါသည်။

 • 8,500 Ks

  Hpersonic မှ ထုတ်သော -Phone Stand (အတို) ဖြစ်ပါသည်.

  လေစုပ်ခွက်နဲ့ ဒက်ချ်ဘုတ်ပေါ်် (သို့) မှန် မှာ ကပ်၍ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

  အကျဥ််း အကျယ် ပြုလုပ်နိုင်သော‌ကြောင့် ဖုန်းအမျိုးမျိုးအတွက် အဆင်‌ပြေပါသည်။

   

   

 • 12,000 Ks

  Hpersonic မှ ထုတ်သော -Phone Stand (အတို) ဖြစ်ပါသည်.

  လေစုပ်ခွက်နဲ့ ဒက်ချ်ဘုတ်ပေါ်် (သို့) မှန် မှာ ကပ်၍ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

  အကျဥ််း အကျယ် ပြုလုပ်နိုင်သော‌ကြောင့် ဖုန်းအမျိုးမျိုးအတွက် အဆင်‌ပြေပါသည်။

 • 10,000 Ks

  usb နှစ်ပေါက် ပါဝင်ပြီး နှစ်ပေါက်လုံးကို 2.1a ဖြင့် တစ်ပြိုင်ထဲ အားသွင်းနိုင်ပါသည်။

  လျှင်မြန်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ ဓါတ်အားကို ရရှိစေပါသည်။

  Hpersonic မှ ထုတ်သော ပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်။

Navigation
Close

My Cart

Close

Wishlist

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

CAPTCHA ImageChange Image

Already got an account?

Close

Categories